Tři tipy jak v Mexiku ušetřit 500000,-

Tip číslo 1. Zkontrolujte platnost pasu.

Měl by platit minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu. Nákup letenky na poslední chvíli, plno práce a nákup druhé letenky spolu s expresním pasem je na světě. Mimochodem, očkování řešit nemusíte. V Mexiku jsou větší hrozby než pár breberek.

Tip číslo 2. Dejte pozor na policii.

Nikdy bych nevěřil, že budu měsíc chodit po ulicích a volat: „bacha vole policajti“. Když vás ale mexický šerifové zamkli do policejního Dodge…

Tyto projížďky jsou k vidění v Mexiku často…

Tip číslo 3. Na cesty s pořádným kočárem

Před cestováním po Mexiku si na webu ministerstva zahraničí zjistěte jaké oblasti jsou (ne)bezpečné. Je tu plno míst, kam se jezdit nedoporučuje. Podle toho jsme naplánovali výlet do Chiapasu, jehož trasu jsme si ověřili i u místních ve Weworku. Volíme bezpečnou variantu, tu druhou po silnici podél hranic s Guatemalou jsme zavrhli.

Vypadalo to nějak takhle, jen 50x hůř :-)

Ty vole jeď Karle, jeďďďďďďďďďďďďď, přejeď je!

Řadím (D)opředu a pomalu se rozjíždím do chumlu lidí a přitom spoléhám, že začnou uskakovat. Stádo venku je čím dál více rozzuřené, nahecované… a my si jen říkáme DOPRDELE. Co to je za stádo…

Pokud by někdo chtěl krásné modré auto, je zaparkované někde v těchto místech
Dejte si pozor co si přejete, ono se vám to může splnit. Stejně jako mě konečně pořádný hike po týdnu v autě a honbě za pyramidama...
Tady vesnice začínala. Lidi jsem pak radši nefotil.

Jel bych do Mexika znovu?

Aby článek nevyzněl moc negativně… Mexiko je krásnááá země se zajímavou historií a lidma… Jsou tam krásné pyramidy, cenotes, tacos, zase pyramidy, horská městečka

--

--

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Karel Dytrych

Karel Dytrych

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz